Výkonný výbor: 

Vladimír DROBŇÁK  - prezident

MUDr. Miroslav SUCHÝ  - viceprezident

Štefan AĽUŠÍK   - manažér

Mgr. Jozef MICENKO  - člen

Ján PAVLÍK    - člen

Vladimír MOROCHOVIČ  - člen 
 

MUŽI:

Realizačný tím:

 

Meno a priezvisko
Pavol DIňa
Ing. Matej Luc
MUDr. Marek ANDRAŠČÍK
Ladislav JANKAJ