Úvod

Oficiálny názov: Mestský futbalový klub
Rok založenia:1927

Ďalšie názvy:1945 Sokol, 1948 Drevokombinát, 1951 Kovo, 1952 Spartak, 1955 Spartak Vihorlat, 1991 FC Vihorlat
od 1.1.1995 MFK


Najväčší úspech: semifinále Slovenského pohára v ročníku 1975/76

Klubové farby: žltá, zelená, biela
Kapacita hľadiska: 6 000 miest, z toho 1 200 miest na sedenie
Rozmery hracej plochy: 105 m x 68 m
Osvetlenie: bez osvetlenia
Predaj vstupeniek: v pokladni na štadióne